.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative;...

.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqimg_related span {line-height: 37px; padding-left: 10px; color: #000; font-size: 18px; } .hqimg_related a {line-height: 37px; font-size: 15px; color: #000; } .hqimg_related .to_page {float: left; } .hqimg_related .to_page a {padding-left: 28px; } .hqimg_related .hotSe {display: inline-block; *display: inline; *zoom: 1; width: 11px; height: 11px; padding-top: 8px; background: url(//n.sinaimg.cn/780c44e8/20150702/hqimg_hot.gif) no-repeat; } .hqimg_related .hqimg_client {position: absolute; right: 25px; top: 0; padding-left: 18px; }

  澳洲成峰高教(01752)公布,于2020年8月13日在香港交易所回购113.0万股,耗资31.86万港币,回购均价为0.2819港币,最高回购价0.2900港币,最低回购价0.2700港币。

  公司于本年度内至今为止(自普通决议案通过以来),累计购回股数为7443.0万股,占于普通决议案通过时已发行股本2.943%。

.appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;}.appendQr_normal{float:left;}.appendQr_normal img{width:74px;}.appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:74px;padding-left:20px;color:#333;}

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:李双双